Sumanios specializacijos prioritetai

 

 • ENERGETIKA IR TVARI APLINKA

  Veiksmų planas

  Prioritetas: Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos

  1. Išmanaus tinklo ir elementų patikimumo rodiklių vertinimas, sistemos valdymo algoritmai ir įranga
  2. Paskirstytų generatorių integravimo į bendrą tinklo ir statinio energetinio efektyvumo ir patikimumo valdymo sistemą modeliai irsprendiniai
  3. Su komunikacinių tinklų, debesų kompiuterijos ir duomenų centrų sprendimais deranti saugaus duomenų surinkimo, apdorojimo, paskirstymo ir valdymo sistema
  4. Statinio energetinių paslaugų būsenos diagnozavimo prieš įdiegiant išmanųjį valdymą procedūros
  5. Energetiškai efektyvių statinio inžinerinių sistemų ir jų komponentų kūrimas
  6. Išmanūs matavimo, apskaitos ir stebėsenos prietaisai, jų komponentai bei sistemos
  7. Nuolat veikianti energinio efektyvumo, ekonominio racionalumo ir mikroklimato sąlygų ekspertinė sistema pastato (objekto) ar jais užimtos teritorijos valdytojui

  Bus naudojama:

  • Racionaliam energijos generatorių, tinklo ir vartotojų valdymui
  • Tinklo gedimo priežastims nustatyti, gedimų prevencijai ir prognozei
  • Pastatų (objektų) projektavimo, statybos, naudojimo ir priežiūros grandinės energijos vartojimo ir bendrojo efektyvumo pažangai

  Prioritetas: Energijos ir kuro gamyba naudojant biomasę ar atliekas, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas

  1. Biomasės paruošimo, perdirbimo į biokurą ir jo naudojimo energijai gaminti technologijos
  2. Termocheminio apdorojimo technologijos
  3. Atliekų ir kenksmingų medžiagų apdorojimas ir šalinimas
  4. Radioaktyviųjų atliekų saugojimas ir šalinimas

  Bus naudojama:

  • Biomasės ir/ar atliekų paruošimas ir perdirbimas į kurą
  • Radioaktyviųjų atliekų saugojimas ir šalinimas
  • Energijos (įskaitant ko/tri generaciją) ir kuro gamyba naudojant biomasę ir kaloringas atliekas
  • Kenksmingų ir kitų atliekų ir medžiagų tvarkymas

  Prioritetas: Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba

  1. Statybos informacijos klasifikatoriaus duomenų bazės vystymo ir susijusių registrų integracijos technologijos.
  2. Žinių bazių kūrimo ir valdymo technologijos bei susijusios teisinės bazės ir kuriamų sprendimų integracija.
  3. Skaitmeninių, beveik energijos nenaudojančių, statinių statybos, modernizacijos ir rekonstrukcijos modelių kūrimo technologijos.
  4. 3D,4D, 5D modeliavimo, vizualizavimo, projektų valdymo ir kitos projektavimo technologijos
  5. Statybos projektų valdymo, dokumentų, išteklių, logistikos bei kitos statybos procesų valdymo ir išteklių optimizavimo technologijos
  6. Statinių registravimo, perdavimo naudojimui ir priežiūrai, naudojimo ir priežiūros valdymo technologijos

  Bus naudojama:

  • Skaitmeninio statybų verslo ekosistemos- statybos informacijos klasifikatorių- kūrimui
  • Skaitmeninių, beveik energijos nenaudojančių, statinių statybos, modernizacijos ar rekonstrukcijos modelių kūrimui
  • Technologijų, reikalingų beveik energijos naudojančių pastatų statybos procesų ir išteklių optimizavimui ir suderinimui

  Prioritetas: Saulės energijos įrenginiai bei jų panaudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos

  1. Saulės technologijos mažinančios elektros ir šilumos savikainą ir didinančios efektyvumą
  2. Saulės technologijų integravimas į pastatus mažinant investicijų kainą (dvi f-jos viename: izoliuoti nuo atmosferinio poveikio ir gaminti elektrą ir/arba šilumą
  3. Informacinių valdymo sistemų kūrimas, leidžiančių integruoti ir optimizuoti saulės energetikos panaudojimą kartu su kitais energijos šaltiniais

  Bus naudojama:

  • Didesnio efektyvumo ir mažesnės kainos fotovoltinių elementų sukūrimui ir gamybai
  • Modulių, tame tarpe integruotų į pastatus, gamybai pagal individualius užsakymus sistemos sukūrimas
  • Saulės šiluminė energija karšto vandens ruošimui, šildymui ir oro kondicionavimui
 • SVEIKATOS TECHNOLOGIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS

  Veiksmų planas

  Prioritetas: Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai

  1. Genominės ir postgenominės technologijos
  2. Rekombinantinių baltymų ir kamieninių ląstelių technologijos
  3. Molekulinės diagnostikos technologijos, biožymenys.
  4. Jutikliu, skysčių mikromanipuliavimo, mikro- ir nano- technnologojos, vaistų pristatymo sistemos.

  Bus naudojama:

  • Vaistinių preparatų ir ląstelių technologijų produktų gamyba
  • Diagnostinių rinkinių gamyba ir diagnostikos paslaugos
  • Reagentų ir molekulinių įrankių genominei ir postgenominei analizei gamyba
  • Patogenų detekcijos sistemos diagnostikai ir sveikatos monitoringui gamyba

  Prioritetas: Pažangios taikomosios technologijos asmens bei visuomenės sveikatai

  1. Klinikinių tyrimų procesai, molekulinės biologijos technologijos, biobankai
  2. Pažangios terapijos technologijos, audinių bankai
  3. Dauginio vaizdinimo, hibridinės, signalų skaitmeninės analizės, minimaliai invazinės technologijos
  4. Bioinfomatikos ir medicinos informacinės technologijos
  5. Visuomenės sveikatos technologijos

  Bus naudojama:

  • Klinikiniai tyrimai pažangiems terapijos produktams kurti ir naudoti
  • Molekulinės medicinos, šiuolaikiniais prevencijos, diagnozavimo bei gydymo algoritmais bei minimaliai invaziniais metodais grįstos sveikatos paslaugos
  • Klinikinių sprendimų palaikymo sistema ir plėtra
  • Individualūs prognoziniai, predikciniai modeliai, i-sprendimų palaikymo paslaugos, skaitmeninis pacientas
  • Veiksmingų modelių ir paslaugų, nukreiptų į visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą, sukūrimas ir plėtra
  • Veiksmingų visuomenės sveikatos technologijų, skirtų lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai, sukūrimas, taikymas ir ekonominis vertinimas

  Prioritetas: Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui

  1. Susirgimų modeliavimo, medicininės informatikos ir žinių inžinerijos technologijos
  2. Biomedicininės inžinerijos, elektronikos ir mechatronikos bei biomechanikos technologijos
  3. Lazerinės ir ultragarso diagnostikos be terapijos technologijos
  4. Medicininių medžiagų, reabilitacinės bei nanomedicinos technologijos

  Bus naudojama:

  • Naujų diagnostikai ir gydymui skirtų aparatūrinių bei programinių priemonių gamyba
  • Žinių inžinerija grįsti susirgimų modeliai, pritaikyti eksperimentinės ir klinikinės medicinos procesuose
  • Medicininių medžiagų bei reabilitacinių priemonių gamyba
 • AGROINOVACIJOS IR MAISTO TECHNOLOGIJOS

  Veiksmų planas

  Prioritetas: Saugesnis maistas

  1. Saugesnės natūralaus maisto žaliavos, maisto sudėtinės dalys ir produktai, maisto priedai, inovatyvios maisto pakuotės ir saugojimo technologijos
  2. Maistinių ir pašarinių augalų veislės, galvijų linijų ir genotipų pradinė medžiaga su tiksliniais kokybiniais parametrais
  3. Pažangios kenksmingų organizmų kontrolės ir augalų mitybos sistemos
  4. Inovatyvios, technologinėmis, aplinkosauginėmis ir logistinėmis savybėmis pasižyminčios veiksmingos trąšos arba jų komponentai, biologiniai preparatai, užtikrinantys tvarią aplinką
  5. Tiksliosios (precizinės) augalininkystės ir gyvulininkystės ūkininkavimo technologijos

  Bus naudojama:

  • Maisto gamybos ir tvarkymo įmonės
  • Valdymo ir kontrolės (analizės) priemonių gamintojai
  • Žemės ūkio įmonės – saugesnių agrožaliavų gamyba
  • Maisto komponentų (natūralių maisto priedų), gamyba

  Prioritetas: Funkcionalusis maistas

  1. Funkcionaliojo maisto ir jo kokybės, technologinių ir ekonominių rodiklių vertinimas
  2. Funkcionalieji maisto komponentai ir (arba) tokių komponentų išskyrimas
  3. Funkcionaliųjų maisto komponentų galimybės sumažinti riziką susirgti, arba jų poveikis asmens sveikatai, savijautai
  4. Žemės ūkio žaliavų ir jų perdirbimo technologijos

  Bus naudojama:

  • Maisto pramonė: produktų su sveikatos žymenimis gamyba
  • Sporto industrija
  • Žemės ūkis: specialios paskirties ir suprojektuotos sudėties agrožaliavų gamyba
  • Specialios paskirties ir personalizuota mityba (t.t. sveikatos priežiūra)
  • Spec. paskirties komponentų, maisto papildų gamyba

  Prioritetas: Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (Biorafinavimas)

  1. Suprojektuotos sudėties žemės ūkio žaliavų ir pažangių jų gamybos technologijos
  2. Kompleksinės žemės ūkio žaliavų ekstrakcijos ir frakcionavimo technologijos
  3. Efektyvios žemės ūkio žaliavų fizikocheminio ir biokatalizinio perdirbimo technologijos

  Bus naudojama:

  • Efektyvesnis ir ekonomiškesnis biožaliavų panaudojamas (beatliekinės technologijos; produktų savikainos sumažinimas)
  • Tradicinių ir naujų, įvairios paskirties aukštos pridėtinės vertės produktų sukūrima
 • NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS

  Veiksmų planas

  Prioritetas: Fotoninės ir lazerinės technologijos

  1. Koherentinės šviesos šaltiniai ir jų komponentai
  2. Lazerinės medžiagos ir apdirbimo technologijos
  3. Tolimojo ir viduriniojo infraraudonojo diapazono emiteriai ir detektoriai
  4. Spektriškai funkcionalizuoti puslaidininkiniai šviesos šaltiniai

  Bus naudojama:

  • Didelės galios lazerinės sistemos ir jų komponentai
  • Vaizdinimo ir atpažinimo sistemos
  • Lazerinio medžiagų apdorojimo įranga
  • Mokslinių tyrimų įranga
  • Lazerinės technologijos pramonei
  • Technologiniai įrenginiai gamybai
  • Medicina ir diagnostika
  • Energiją taupančios apšvietimo sistemos
  • Augalų kultivavimas dirbtinio apšvietimo sąlygomis
  • Dezinfekcija ir žalingų medžiagų detekcija

  Prioritetas: Funkcinės medžiagos ir dangos

  1. Funkcinių sluoksnių, nanodarinių ir dangų formavimo bei paviršiaus apdorojimo technologijos
  2. Medžiagos ir technologijos organinei elektronikai ir optoelektronikai
  3. Fizinio poveikio matavimo ir medžiagų atpažinimo technologijos
  4. Foto ir elektroaktyvūs sluoksniai ir dariniai

  Bus naudojama:

  • Vaizdinimo ir atpažinimo sistemos
  • Fotovoltaikos pramonė
  • Tiksliosios mechanikos pramonė
  • Vaizduoklių, ženklų bei žymeklių gamyba
  • Apsaugos nuo kenksmingų aplinkos veiksnių sistemos
  • Aplinkos monitoringas
  • Elektronikos pramonė
  • Chemijos pramonė
  • Apšvietimo sistemų gamyba

  Prioritetas: Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos

  1. Išskirtinių savybių (angl. high performance) kompozitinės ir konstrukcinės medžiagos ir konstrukcijos
  2. Energetiškai efektyvios konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos
  3. Polimeriniai kompozitai ir jų grįžtamojo perdirbimo technologijos
  4. Inovatyvūs ir subalansuoti konstrukciniai sprendimai ir modeliavimo metodai

  Bus naudojama:

  • Energetiškai efektyvių statybinių medžiagų gamyba
  • Armuoto betono gamyba
  • Atitvarinių konstrukcijų pramonė
  • Medienos apdirbimo pramonė
  • Lengvasvorių konstrukcijų gamyba
  • Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
  • Tekstilės pramonė
  • Ortopedijos gaminių gamyba

  Prioritetas: Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos

  1. Virtualios produkto kūrimo technologijos
  2. Medžiagas ir išteklius tausojančios technologijos
  3. Robotinės gamybos technologijos
  4. Intelektinės procesų valdymo sistemos

  Bus naudojama:

  • Įvairios paskirties mašinų ir mechaninių įrenginių gamyba
  • Energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas
  • Žemės ūkis ir maisto produktų gamyba
  • Variklinių, įskaitant elektrines ir hibridines, ir kitų transporto priemonių gamyba
  • Telekomunikacijų inžinerinės sistemos ir produktai
  • Sveikatos apsauga, reabilitacija ir sporto priemonių gamyba
  • Vandens, oro bei kitų dujų tiekimas ir valymas
  • Chemijos produktų gamyba
  • Buitinių ir profesionalių prietaisų, įrankių ir produktų gamyba
  • Elektronikos prietaisų ir komponentų gamyba
  • Medienos apdirbimo, baldų ir popieriaus gamyba
  • Aplinkos monitoringas ir apsauga
 • TRANSPORTAS, LOGISTIKA IR INFORMACINIŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

  Veiksmų planas

  Prioritetas: Sumanios transporto sistemos ir IRT

  1. Elektroninio maršrutų planavimo technologijos
  2. Transporto srautų modeliavimas, prognozavimas
  3. ITS įrenginių gamybos ir diegimo technologijos
  4. Skaitmeninio radijo technologijos
  5. Vietos nustatymo technologijos, duomenų perdavimo technologijos
  6. Daiktų interneto technologijų (angl. internet of things), išmaniųjų sistemų bei priemonių sukūrimas

  Bus naudojama:

  • Elektroninis kelių apmokestinimas. Elektroninės atsiskaitymo sistemos
  • Integruotas transporto valdymas, maršrutų planavimas
  • Eismo dalyvių informavimas realiu laiku
  • Vairuotojų atpažinimas ir elgesio stebėsena
  • Transporto priemonių sąveika su infrastruktūra
  • Autonominės, bepilotės ir išmaniosios transporto priemonės

  Prioritetas: Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai

  1. lnovaciniai tarptautinių transporto koridorių ir globalios logistikos tinklų valdymo modeliai ir procesai
  2. Fragmentuotų ir skirtingų transporto ir logistikos IRT (išilgai transporto koridoriaus ir logistikos tinklo) integracijos procesai, formuojant bendrą informacijos platformą
  3. Vežimų ilgais nuotoliais ir paskutinės mylios vežimų integralūs procesai ir technologijos
  4. Inovacinės daugiarūšio transporto terminalų ir platformų koncepcijos ir technologijos
  5. Transporto ir logistikos procesų saugumo užtikrinimo modeliai ir technologijos

  Bus naudojama:

  • Tarptautinių transporto koridorių ir globalios logistikos tinklų valdymui
  • Plėtojant skirtingų transporto rūšių integraciją
  • Kuriant integruotas informacines sistemas transporto ir logistikos sektoriuje
  • Transportavimo ir logistikos procesų saugumui

  Prioritetas: Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika

  1. Informacinių sistemų ir programų inžinerijos, e-komercijos, sistemų suderinamumo, sąveikos užtikrinimo technologijos
  2. Informacinių išteklių ir paslaugų semantizavimo technologijos
  3. Duomenų analizės ir vizualizavimo, matematinio modeliavimo technologijos
  4. Lietuvių rašytinės ir šnekamosios kalbos bei kultūros integravimo į skaitmeninę erdvę technologijos
  5. Elektroninio turinio saugos ir saugios informacinės sąveikos technologijos

  Bus naudojama:

  • IRT sprendimai ir paslaugos
  • E-vyriausybės semantinės paslaugos verslui ir piliečiams
  • Verslo sprendimai ir semantinės paslaugos elektroninėje erdvėje

  Prioritetas: IRT infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos

  1. Veiklos procesų ir taisyklių modeliavimo ir integravimo metodai ir technologijos
  2. Informacinių sistemų modernizavimo ir pokyčių valdymo technologijos
  3. Verslo ir viešojo sektoriaus valdymo procesų automatizavimo ir optimizavimo technologijos
  4. Duomenų virtualizavimo, debesų kompiuterijos, skaitmeninės medijos technologijos
  5. E-paslaugų ir debesų kompiuterijos saugos technologijos

  Bus naudojama:

  • Inovacinių skaičiavimo metodų taikymai
  • Kokybės valdymo, dokumentų ir procesų valdymo, klientų ryšių valdymo, e-verslo sistemos
  • E-vyriausybės ir verslo debesų kompiuterijos infrastruktūros sprendimai
 • ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ

  Veiksmų planas

  Prioritetas: Modernios ugdymosi technologijos ir procesai, skatinantys kūrybiškos ir produktyvios asmenybės tapsmą

  1. Kompetencijų pripažinimo modeliai ir jų e-sistemos
  2. Sociokultūrinio klasterio modeliai, didinantys kompetencijų ugdymosi veiksmingumą
  3. Naujos kartos mąstymo modeliai, ugdymosi strategijos, technologijos
  4. Aukštojo mokslo, profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir neformalaus švietimo interaktyvios, patirtinės edukacinės sistemos ir technologijos
  5. Darbo rinkos poreikių identifikavimo modeliai ir jų e-sistemos

  Bus naudojama:

  • Verslas (įskaitant gamyba, paslaugas, IK, spartuolius)
  • Kūrybinių industrijų ir inovacijų bendruomenės
  • Formalaus ir neformalaus švietimo, ugdymo, kultūros ir mokslo institucijos (įskaitant privačias)

  Prioritetas: Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai

  1. Kūrybinių inovacijų kūrimo, valdymo technologijos ir procesai
  2. Technologinių inovacijų kūrimo, valdymo ir komercializavimo technologijos ir procesai
  3. Novatoriškų verslo modelių technologijos ir procesai
  4. Socialinės antreprenerystės technologijos ir procesai

  Bus naudojama:

  • Verslo įmonės
  • Kūrybinių industrijų bendruomenės
  • Viešojo sektoriaus įstaigos
  • Asocijuotos verslo struktūros, įskaitant klasterius
  • Universitetai ir MTEPI organizacijos

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba