Tyrimai ir ataskaitos

 

Sumanios specializacijos įgyvendinimo pažangos vertinimas

Sumanios specializacijos įgyvendinimo pažangos vertinimas

Praėjus 2 metams nuo sumanios specializacijos įgyvendinimo pradžios atliekamas tarpinis sumanios specializacijos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos vertinimas. Tarpinio vertinimo metu siekiama nustatyti ar strategijos prioritetai efektyviai įgyvendinami ir tinkami plėtoti toliau. Ataskaita susideda iš 4 dalių: makroekonominės analizės, bendrojo programos ir jos priemonių rinkinio vertinimo, programos prioritetų tinkamumo (potencialo vertinimo) ir rezultatyvumo analizės.

Plačiau


Sumanios specializacijos įgyvendinimo stebėsena. Antroji ataskaita

Sumanios specializacijos įgyvendinimo stebėsena. Antroji ataskaita

MOSTA ir Ūkio ministerija parengė antrąją Sumanios specializacijos programos stebėsenos ataskaitą, kurioje analizuojami pirmieji sumanios specializacijos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos rezultatai. Taip pat analizuojama Lietuvos ūkio sektorių plėtra, konkurencingumas, mokslo rezultatų sklaida, MTEPI infrastruktūros plėtra bei MTEPI potencialo raiška įgyvendinant konkrečias sumanios specializacijos programos priemones.

Plačiau


Sumanios specializacijos pažangos pirmoji ataskaita

Sumanios specializacijos pažangos pirmoji ataskaita

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras pateikia pirmąją Sumanios specializacijos pažangos stebėsenos ataskaitą. Leidinys yra skirta mokslo, technologijų ir inovacijų politikos formuotojams bei įgyvendintojams, mokslo ir švietimo institucijų tyrėjams bei administratoriams, verslo atstovams, taip pat ir kitiems asmenims, kuriems yra aktuali prioritetinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų šalyje raida.

Plačiau


Lithuanian RIS3: How it was designed

Lithuanian RIS3: How it was designed

Trumpa apžvalga, kuri aprašo Lietuvos sumanios specializacijos strategijos kūrimo procesą. Joje aprašomi žingsniai, vertintos mokslo ir ūkio sritys bei šių vertinimų bei apžvalgų rezultatai, kurie leido įvardinti stipriąsias šalies mokslo ir verslo sritis inovacijų sritis.

Plačiau


Sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo kelrodžiai

Sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo kelrodžiai

Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) ir inovacijų konkrečių prioritetų identifikavimo paslaugos.

Plačiau


Siūlymai dėl Lietuvos sumanios specializacijos prioritetų

Siūlymai dėl Lietuvos sumanios specializacijos prioritetų

Šiame dokumente pateikiami siūlymai dėl Lietuvos Sumanios specializacijos prioritetų. Prioritetus suformulavo šešiose ekspertų grupėse dirbę mokslo, verslo, nevyriausybinio sektoriaus ir valdžios atstovai. Diskusijose remtasi: konsultacijos su mokslo ir verslo bendruomene metu gautais siūlymais, „Slėnių“ apklausos rezultatais, kiekvienai krypčiai parengtomis Ateities iššūkių, tendencijų ir technologijų bei MTEPI potencialo apžvalgomis. Siūlymai dėl prioritetų buvo verifikuoti šešiose mokslo ir verslo bendruomenės apklausose.

Plačiau


MTEP ir inovacijų prioritetų identifikavimo metodika

MTEP ir inovacijų prioritetų identifikavimo metodika

MTEP ir inovacijų prioritetų išskyrimo procesas, būtinas sumanios specializacijos strategijai, vykdomas dviem etapais. Pirmasis etapas buvo įgyvendintas 2013 m. vasario-birželio mėn. Jo metu išskirtos prioritetinės kryptys ir jų dedamosios. Antrojo etapo, kuriam skirta ši metodika, tikslas – išskirti ribotą prioritetų skaičių prioritetinėse kryptyse ir pateikti siūlymus dėl prioritetų įgyvendinimo kelrodžių.

Plačiau


Pasiūlymai dėl Lietuvos sumanios specializacijos prioritetinių krypčių

Pasiūlymai dėl Lietuvos sumanios specializacijos prioritetinių krypčių

Tarptautinė nepriklausomų ekspertų grupė, įvertinusi Lietuvos ūkio ir mokslo potencialą, tikėtinus svarbiausius ateities iššūkius bei, pasikonsultavusi su Lietuvos ūkio ir mokslo atstovais ir politinių sprendimų priėmėjais, pateikė siūlymus dėl galimų Lietuvos Sumanios specializacijos prioritetinių krypčių.

Plačiau


Mokslo potencialas Lietuvoje

Mokslo potencialas Lietuvoje

Lietuvai rengiant sumanios specializacijos strategiją turi būti išskirti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų prioritetai. Jie turi ne tik atliepti Lietuvoje kylančius iššūkius, bet ir derėti su Lietuvoje esančiu mokslo ir verslo potencialu. Tam, kad būtų išgrynintas Lietuvoje esantis mokslo potencialas, buvo atlikta išsami jo analizė.

Plačiau


Ūkio potencialas Lietuvoje

Ūkio potencialas Lietuvoje

Lietuvos ūkio analizė buvo parengta ruošiantis Lietuvos sumanios specializacijos strategijai. Kur yra Lietuvos ūkio stipriausios vietos ir kuriose srityse jis turi didžiausią potencialą? Į šiuos klausimus būtina atsakyti išskiriant Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų prioritetus.

Plačiau


Analizė, nagrinėjanti Lietuvos ekonominius ir socialinius iššūkius ilgalaikėje perspektyvoje

Analizė, nagrinėjanti Lietuvos ekonominius ir socialinius iššūkius ilgalaikėje perspektyvoje

Analizėje, parengtoje išnagrinėjus daugiau nei 70 įvairių studijų, ekspertų ataskaitų, nacionalinės politikos dokumentų, apžvelgiami Lietuvos laukiantys ekonominiai ir socialiniai iššūkiai bei juos atliepti galintis potencialas.

Plačiau


Socioekonominiai iššūkiai pasaulyje

Socioekonominiai iššūkiai pasaulyje

Su kokiais socialiniais ir ekonominiais iššūkiais šiuo metu susiduria pasaulis ir kaip tai atsilieps Lietuvos mokslinių tyrimų ir inovacijų politikai? Atsakymų į šiuos kausimus ieškoma analizėje, skirtoje Lietuvos pasirengimui sumanios specializacijos strategijai.

Plačiau


Įnašas į Lietuvos ateities mokslo, studijų ir inovacijų prioritetų nustatymą

Įnašas į Lietuvos ateities mokslo, studijų ir inovacijų prioritetų nustatymą

Ekspertų grupės ataskaita Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ir Ūkio ministerijoms.

Plačiau

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Vyriausybės strateginės analizės centras

Vyriausybės strateginės analizės centras

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba